ตัวอย่างแผนธุรกิจ Sample Business Plan

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 04:44 0 ความคิดเห็น
ตัวอย่างแผนธุรกิจ Sample Business Plan
แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ SMEs sme เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ เฟรนไชส์ franchise ธุรกิจ บริการ ตลาด การตลาด แผนการตลาด มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาด บัญชี รับทำบัญชี รายได้ แผนการเงิน ไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการเงิน รับทำแผนการ เงิน การเขียนแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจ เริ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ เอสเอ็มอี สินเชื่อ ขอสินเชื่อ เงินกู้ เงินกู้ ขอกู้ บริการแผน ธุรกิจ บริการจัดทำแผนธุรกิจ วิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan biz plan Marketing Plan

คลิกดาวน์โหลด การเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจ smes และ แผนธุรกิจ (Business Plan) ได้นี่

>> ตัวอย่าง แผนธุรกิจ รายละเอียด แผนธุรกิจ ขนาดไฟล์


ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่าง แผนธุรกิจ บทความ เนื้อหาสาระ ธุรกิจ ปี 2554 จนถึงปี 2555 นี้ ให้ดาวน์โหลดกันให้มากที่สุด
คลิกดาวน์โหลดแผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ Writing a Business Plan

04:38 0 ความคิดเห็น

ที่ปรึกษาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ
"เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพจากหลากหลายประสบการณ์ในธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี ให้บริการด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้าน แผนธุรกิจ การเขียน มาสเตอร์แพลน บัญชี การเงิน กฏหมาย ด้านการวาง แผนธุรกิจ วางระบบ การเขียนระบบงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือธุรกิจ เขียน แผนธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์ Franchise และเอสเอ็มอี SMEs เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน นักลงทุน หุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนสาขา ตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ เพื่อการลงทุน พร้อมให้บริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ ในราคามิตรภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs และแฟรนไชส์ Franchise ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างธุรกิจ การทำธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และนักศึกษาฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป"แผนธุรกิจ (Business Plan )

โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำ แผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
2. ให้คำปรึกษาในจัดทำ แผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility)เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
4. จัดทำ โครงการลงทุน (Project Finance) เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร (Re-Organization) เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
6. ให้คำปรึกษาด้าน การจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียน การรับทำบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการยื่นภาษีธุรกิจ
7. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
8. ให้คำปรึกษาด้าน การวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่
9. การให้คำปรึกษาด้าน งานวิจัยตลาด และการวิจัยธุรกิจ งานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss

ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?
1. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน (Financial Consultant)
2. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ (รับประกันคุณภาพ) Hot !!
3. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)เพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
4. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Cashflow) Hot !!
5. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
6. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Re-finance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
7. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอสถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
8. บริการ รับเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อการวางแผนการตลาด แผนงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Ads & PR)
9. บริการ วิเคราะห์งบการเงิน และการวางแผนงบประมาณ (Financial analysis and Budgeting)เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
10. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
11. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
12. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
13. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
14. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
15. บริการ รับเป็นที่ปรึกษาการเขียน แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน สำหรับนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
16. บริการ รับวาง แผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New ! การวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์ การเขียนแผนธุรกิจแฟรนไชส์  การทำคู่มือแฟรนไชส์ และ New !
17. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ ออบแบบแบรนด์เนอร์ ออกแบบโลโก้ ทุกชนิด ฯ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวาง แผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสามารถประสบผลสำเร็จได้ในอนาคตโดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเขียนแผนธุรกิจได้จาก ตัวอย่างแผนธุรกิจ (Sample Business Plan) ได้ก่อนตัดสินใจ

หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ติดต่อเราได้ที่
email :  smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษาธุรกิจ หรือสอบถามเบื้องต้น เกี่ยวกับการทำ แผนธุรกิจ เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม

<<< สนใจ สั่งทำ แผนธุรกิจ ทุกประเภทธุรกิจ คลิก! >>>

แผนธุรกิจ SMEs Plannet : บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ แผนธุรกิจ ตัวอย่าง แผนธุรกิจ ดาวน์โหลดแผนธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับจ้างเขีียน แผนธุรกิจ บริการ จัดทำ แผนธุรกิจ แผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับเขียนแผนการตลาด วางแผนการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เขียนแผนกลยุทธ์ แผนการเงิน วิเคราะห์โครงการธุรกิจ business plan สำหรับทุกธุกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franhise รับทำวิจัย วิจัยตลาด รับทำงานวิจัยทุกประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม ออกแบบสอบถาม สำรวจภาคสนาม แจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ ประมวลผล SPss ฯ

รับทำแผนการตลาด Writing a Marketing Plan

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 01:20 0 ความคิดเห็น
แผนการตลาด (Marketing plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลาง สำหรับอำนวยการและการประสานงาน ความพยายามทางการตลาด ส่วนประกอบของแผนการตลาดของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
ส่วนที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Analyzing marketing situation)
  1. สรุปประวัติของบริษัทและสรุปแผนการตลาดของบริษัท (Company background and executive summary) ส่วนนี้เพื่อสรุปภาพรวมของแผนการตลาดแก่ฝ่ายบริหาร
  2. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current marketing situation analysis)
       1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายและสิ่งแวด-ล้อมมหภาคที่เกี่ยวข้อง (Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment)
       2. การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities and threats)
       3. การวิจัยและการกำหนดตลาดเป้าหมาย (Researching and identifying target market)
       4. การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ (Analyzing marketing and buying behavior)
       5. การคาดคะเนงบกำไรขาดทุนและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Projecting profit and loss statement and marketing feasibility study)

ส่วนที่เป็นการวางแผนการตลาด (Marketing planning)   1. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing objectives)
  2. การกำหนดกลยุทธ์และโปรแกรมการตลาด (Marketing programs and strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์และส่วนประสมการตลาด (Marketing mix strategies and programs) ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้
       1. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product programs and strategies) ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive product differentiation) (2) การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า (Brand positioning) (3) กลยุทธ์และโปรแกรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product components strategies and programs)
      2. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านราคา (Price programs and strategies)
      3. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution channel programs and strategies)
      4. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion programs and strategies)
      5. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการโฆษณา (Advertising programs and strategies)
      6. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling programs and strategies)
      7. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่งเสริมการขาย (Sales promotion programs and strategies)
      8. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation programs and strategies)
      9. กลยุทธ์และโปรแกรมการตลาดทางตรง (Direct marketing programs and strategies)

ส่วนที่เป็นการปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด
(Marketing implementation and marketing control)
  1. การจัดองค์การทางการตลาด (Marketing organization) ในส่วนนี้จะกำหนดโครงสร้างการทำงาน
  2. การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing implementation) เป็นการปฏิบัติตามโปรแกรมที่กำหนดไว้
  3. การควบคุมทางการตลาด (Marketing control) เป็นการติดตามผลการทำงานทางการ
โดย  smesplannet.com
สนับสนุน SMEsmart in thailand

ตัวอย่างแผนธุรกิจ : Sample Business plan

สำหรับเอาไว้ศึกษาดูเป็นแนวทาง เป็นไฟล์ PDF ข้อมูลจาก SMEsmart in thailand
และอื่นๆ อีกมากมายที่
สนับสนุนโดย : smesmart.in.th
สนใจติดต่อ : Contact Us
หรือแจ้งอีเมล์ มาได้ที่ smesplannet [at] gmail.com